Despre o singurătate în doi/On loneliness in the couple

couple-2316880_960_720   English version, here.

Singurătatea în doi este considerată cea mai captivă stare relațională, într-un top al tipurilor de singurătate și cauzele lor, aceasta fiind pe primul loc. Când am scris despre motivele pentru care oamenii sunt singuri, comentariile au adus în discuție cel mai mult tema singurătății în cuplu, practic un oximoron. Lipsa comunicării prin suportabilitatea fizică a cuiva duce la o stare de permanent disconfort, care culminează cu diferite simptome. Traumele lăsate de non comunicare se fac resimțite în timp, când sistemul neuronal este deja programat să nu mai acorde atenție celuilalt, pentru a evita problema.

În viața de cuplu există o etapă, peste care nu toți pot să treacă. E un fel de piatră de încercare, după ce perioada îndrăgostirii începe să dispară. Uneori este asociată cu apariția copiilor, doar pentru că marea parte a energiei dintr-o casă se duce către creșterea lor. Dacă ambii parteneri nu sunt implicați echitabil, se produce fisura. Salomon Sellam, medic și licențiat în psihosomatică, a afirmat într-un interviu (ziarul „La Vanguardia”) că „odată ce apar copiii, inconștientul interpretează relația ca fiind una de incest simbolic”, ceea ce duce la diminuarea relațiilor sexuale. Pare destul de puțin verosimilă această afirmație, însă face parte din domeniul care explică traumele încă din burta mamei. Iar comunicarea este considerată ca o cheie ce deschide toate ușile. Astfel, conflictele nerezolvate lasă loc unor permanente tensiuni, care-i rodează pe parteneri și sunt prea obosiți să găsească variante de salvare. Tocirea nervilor și secarea energiilor, de fapt stresul e principalul dușman care macină temelia unei relații. Ceea ce rămâne nespus provoacă diverse simptome mai târziu, spune același Salomon Sellam. Odată cu apariția grijilor și a responsabilităților mari, suntem solicitați în plus și nu ne dozăm uneori resursele. Doar conviețuirea în echipă face totul mai ușor.

Singurătatea în doi este despre dragostea care a murit și despre care nu am vorbit la timp. E despre obișnuința malignă în care ne cufundăm și devenim prea amorțiți, ca să mai luăm decizii. Indiferent pe ce cale vor să o ia în timp sentimentele, vorbele nu trebuie oprite. Prin vorbe putem repara, pansa, explica, înțelege. Prin vorbe ne revalidăm ca oameni și niciodată nu e târziu pentru asta.

         Loneliness in the couple is considered the most captive relational state, ranking first in a list of types of loneliness and their causes. When I wrote about the reasons why people are alone, comments mostly indicated the topic of loneliness in the couple, which should basically be an oxymoron. Lack of communication by merely bearing with someone physically leads to a state of permanent discomfort, which culminates with various symptoms. The trauma left by non-communication is felt over time, when the neural system is already programmed to avoid the problem by ignoring the other person.

There is a stage in a couple’s life that not everyone can get over. It is a sort of stumbling block, after the period of falling in love starts to fade away. Sometimes it is associated with the birth of children, only because most of the energy in a household goes into parenting. If the partners are not equally involved, a rift may occur. Salomon Sellam, a doctor and a psychosomatic therapist, stated in an interview (for “La Vanguardia” newspaper) that “when children are born, the subconscious interprets the relationship as a symbolic incest”, which leads to a reduction of intercourse. This statement seems a little implausible, but it is part of the field that explains trauma in the womb. And communication is considered a key that opens every door. Thus, unsolved conflicts leave room for permanent tensions, which eat away at the partners, who become too tired to find rescue options. Nerve-racking and energy‑depleting, stress is actually the main enemy that corrodes the foundation of a relationship. What remains unsaid causes various symptoms later on, adds Salomon Sellam. With the emergence of worries and big responsibilities, we are more consumed and sometimes we do not dose our resources. Only teamwork makes everything easier.

Loneliness in the couple is about the love that died and that we didn’t talk about in due time. It is about the malignant routine that engulfs us and leaves us too numb to make decisions. No matter which way feelings go in time, we should never put an end to words. Words can help us heal, dress, explain and understand. It is through words that we revalidate ourselves as people and it is never too late to do so.

Foto pixabay.com

2 gânduri despre „Despre o singurătate în doi/On loneliness in the couple

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s